Delfts Schaakforum (http://www.delftseschaaksite.nl/wbb/index.php)
- DSC Forum (http://www.delftseschaaksite.nl/wbb/board.php?boardid=14)
--- Interne competitie (http://www.delftseschaaksite.nl/wbb/board.php?boardid=19)
------ Archief (http://www.delftseschaaksite.nl/wbb/board.php?boardid=168)
------- Seizoen 2012-2013 (http://www.delftseschaaksite.nl/wbb/board.php?boardid=154)
-------- Interne competitie (V11): Matthieu Freeke, Henrik Tamerus en Herman Zonderland kampioen (http://www.delftseschaaksite.nl/wbb/threadid.php?threadid=4355)


Posted by Rene Poots on 26-06-2013 at 15:47:

Mopperdiscussie

Er zijn natuurlijk zat voorbeelden te geven van individuele gevallen waar de vigerende regeling goed voor werkt. Niemand is het daar dan ook over oneens.
Voor mij speelt echter de vraag of die regeling op iedereen van toepassing moet zijn. Ik kan me voorstellen dat er gewerkt kan worden met een vorm van beschermde status. Bij voorbeeld dat je als je mee wilt doen in de interne competitie je minimaal 5 partijen moet spelen, behalve als dat in overleg met de wedstrijdleider wegens bijzondere omstandigheden niet kan. Ik ben het met Herman eens dat meedoen aan de competitie een kleine verplichting mag vragen.

Ik vind dit trouwens in het geheel geen mopperdiscussie, maar aan het aantal reacties te meten eerder een zeer zinvolle.


Posted by Matthieu Freeke on 26-06-2013 at 18:38:

Precies! vervelende 1500/1600 spelers zijn een waste of time. Het zien van is al misselijk makend. Al die onkunde.... waardeloos!....

Just kidding Glimlach

Persoonlijk zou dat voor mij geen enkel probleem zijn; het gaat uiteindelijk toch om het potje, wat ideetjes uitwisselen vervolgens een biertje, beetje lachen en avond klaar. Zolang er maar wel voor een klassering wordt gespeeld en de competitie eerlijk en uitdagend is.

Persoonlijk denk ik niet dat Jan-Pieter zoveel tegen lekker veel potjes winnen zou hebben Glimlach Bovendien valt van elke pot wel wat te leren.

Last but not least; ik zou als club per definitie voorzichtig zijn met "beperkende" maatregelen. Ik heb zelf in ieder geval al snel de neiging te denken "dan toch niet - doe niet zo moeilijk".


Posted by Martin on 27-06-2013 at 10:55:

Matthieu gefeliciteerd, vooral met de enorme marge!
Henrik en Herman ook gefeliciteerd!

De discussie elk jaar opnieuw voeren lijkt mij niet zo zinvol. Ergens hieronder las ik al: je kunt niet iedereen zijn zin maken. Maar ik denk dat dit een goede opzet is, met de belangrijkste pros:


  1. Iedereen strijdt ergens voor
  2. Ook weinig-spelers kunnen een partij op het eigen niveau spelen


Om het voorbeeld van JP van Zandwijk even te continueren. Stel hij degradeert naar de B-groep omdat hij weinig gespeeld heeft. Op zich niet zo'n probleem. Bovenin de B-groep is het verschil nog niet zo gek groot. Maar als hij dan nog niet komt en degradeert naar de C-groep; is het dan nog leuk? Dat is het gevolg als je iedereen laat degraderen.

Nu komt René met het voorstel om het per individueel geval te bekijken. Dat kan, maar wie bepaalt dan waar de grenzen liggen, wie wel en wie niet? (Wie wil die persoon zijn?) Op welke gronden? Per welke datum? Het lijkt me dat het probleem kleiner is dan de discussies die een dergelijke regeling met zich mee brengt.


Posted by Matthieu Freeke on 27-06-2013 at 13:07:

Ik dacht juist dat promotie/degradatie hetzelfde moet blijven, maar dat voor de eindklassering oneerlijke invloeden worden uitgeoefend op de eindstand.

Het idee van Zonderland is dan ook die resultaten niet mee te laten tellen. Wat ik heb begrepen van Arno is dat het mooie van het keizersysteem juist is dat diegene die de topduels wint vaak met de meeste punten eindigt. De duikbootpartijen zijn dus per definitie van weinig belang voor een kampioenschap.

Voorts is mijn idee dat mensen minder gaan spelen voor lijfsbehoud weerlegd. Corniel heeft geconcludeerd dat het aantal mensen dat stopt met spelen voor lijfsbehoud in de klasse nihil is.

Ergo there is no problem.


Posted by Upperdog on 27-06-2013 at 13:51:

Nu we het toch over de competitie hebben het volgende. Van de 24 spelers uit de KNSB teams DSC1-3 zijn er 18(!) die nagenoeg geen partij in de interne competitie gespeeld hebben. Hoe kunnen we dit aantal omlaag brengen? Bijvoorbeeld door bij de plaatsing voor teams meer rekening te houden met de eindstand in de interne competitie?


Posted by Martin on 28-06-2013 at 16:09:

@Willem-Jan: Ja, je kunt dat aantal wel omlaag brengen met beperkingen zoals plaatsing via de interne. Maar de vraag is of je dat wilt!? Dat lijkt me een fundamentele beslissing, die je in ieder geval niet op korte termijn wilt nemen. (Ik geloof ook niet dat je dat wilde suggereren)

Het lijkt mij dat voor de meeste mensen die geen interne spelen geldt dat ze óf niet (meer) om de hoek van DSC wonen, óf het heel druk hebben. Een andere reden is dat dingen als interne misschien geen prioriteit meer hebben, als je dat al jaren gedaan hebt. Ik vind wel dat de opkomst van de leden van bijvoorbeeld het eerste team wat hoger zou kunnen, maar daarbij denk ik daarom eerder aan de Grand Prix avonden en andere activiteiten.

Zelf zal ik volgend seizoen in ieder geval weer wat interne wedstrijden gaan spelen. Dit seizoen geen tijd voor gehad.

Powered by: Burning Board Lite 1.0.1 © 2001-2004 WoltLab GmbH
English translation by Satelk