Prinsenstad-toernooi

Reglement

Reglement van het OGD Prinsenstad Weekendtoernooi van de Delftsche SchaakClub.

Hoofdarbiter Aart Strik (foto: Herman Zonderland)
Hoofdarbiter Aart Strik (foto: Herman Zonderland)

Artikel 1
Dit reglement geldt voor het Weekendtoernooi van de Delftsche Schaakclub.

Artikel 2
Het hoofdtoernooi bestaat uit zes ronden. In de eerste vier ronden is het mogelijk eenmaal een bye (een vrije ronde) op te nemen ter vergoeding van ½ punt. Indien een speler meer byes opneemt, of in latere ronden, ontvangt hij hiervoor geen vergoeding. Het opnemen van een bye dient voorafgaande aan de eerste ronde bij de wedstrijdleiding bekend te zijn.
Daarnaast worden vierkampen gespeeld. In deze vierkampen kunnen geen byes worden opgenomen.

Artikel 3
Het hoofdtoernooi wordt gespeeld in vier aparte groepen. Tot deelname aan groep A zijn gerechtigd spelers met een KNSB-rating van minimaal 2000. Tot deelname aan groep B zijn gerechtigd spelers met een KNSB-rating van minimaal 1750 en maximaal 2100. Tot deelname aan groep C zijn gerechtigd spelers met een KNSB-rating van minimaal 1500 en maximaal 1850. Tot deelname aan groep D zijn gerechtigd spelens met een KNSB-rating van maximaal 1600.
Voor de vierkampen is vrije inschrijving. Van de ingeschreven spelers wordt een lijst opgesteld gesorteerd op elo-rating. Vervolgens worden groepen van vier spelers geformeerd, waarbij de eerste vier spelers in de eerste groep worden ingedeeld, de volgende vier spelers in de tweede groep, enzovoorts.

Voor de rating wordt gekeken naar de meest recente KNSB-ratinglijst. In bijzondere gevallen kan de wedstrijdleiding een speler op zijn of haar verzoek in een hogere groep plaatsen.

Artikel 4
Er wordt ingedeeld op basis van het Zwitsers indelingssteem. In de A-groep worden alle ronden op rating ingedeeld. In de B-, C- en D-groep worden de eerste twee ronden worden op basis van rating ingedeeld en de overige ronden worden op basis van weerstandspunten. De uitslagen worden doorgegeven aan de ratingcommissaris van de KNSB. De uitslagen worden niet doorgegeven aan de FIDE.

Artikel 5
De ranglijst wordt opgesteld aan de hand van het aantal wedstrijdpunten. Indien het aantal wedstrijdpunten gelijk is, wordt de volgorde van de ranglijst bepaald door:
  • het aantal behaalde weerstandspunten
  • het aantal behaalde SB-punten
  • loting


Artikel 6
De winnaar van het toernooi krijgt de titel: 'Open Kampioen van Delft......' (onder toevoeging van het jaartal). Daarnaast zijn de volgende geldprijzen te winnen:
 A-groepB-groepC-groepD-groepVierkamp
1€1000,-€200,-€200,-€200,-€30,-
2€500,-€100,-€100,-€100,-€20,-
3€300,-€70,-€70,-€70,-
4€200,-€50,-€50,-€50,-
5€100,-€30,-€30,-€30,-
R1€30,-€30,-€30,-€30,-
R2€20,-€20,-€20,-€20,-

Bij een gelijk puntenaantal worden de geldprijzen voor plek 1-5 en bij de vierkampen gedeeld.

Er zijn verschillende ratingprijzen en een spektakelprijs. De hoogte van deze prijzen hangt af van het aantal deelnemers. De ratinggrenzen en de hoogte van deze prijzen zullen tijdens het toernooi bekend worden gemaakt.

Voor alle prijzen geldt dat deze alleen opgehaald kunnen worden bij de prijsuitreiking. Bij hoge uitzondering kan er vooraf een verzoek gedaan worden om hier van af te wijken.

Artikel 7
De wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels van de FIDE in de officiŽle vertaling, uitgegeven door de KNSB (laatste uitgave), incl. aanvullingen, voor zover in dit reglement niet anders is bepaald.
Het speeltempo per speler bedraagt 1 uur en 40 minuten per persoon per partij, met toevoeging van 10 seconden voor elke zet. Bijlage III van het FIDE reglement is hierdoor niet van toepassing.
Indien een speler meer dan 60 minuten na het vastgestelde aanvangstijdstip van de wedstrijd voor het eerst aan het bord verschijnt verliest hij de partij.

Artikel 8
De wedstrijdleider is belast met de uitvoering en handhaving van dit reglement en het beslissen in alle geschillen en onvoorziene gevallen welke zich terzake mochten voordoen.

Artikel 9
Beroep tegen beslissingen van een wedstrijdleider als bedoeld in artikel 8 kan tot uiterlijk een half uur na het einde van de speelronde bij de hoofdwedstrijdleider worden aangetekend. Deze beslist in eerste instantie.

Artikel 10
Een scheidsgerecht, bestaande uit vier leden, te weten de niet-stemgerechtigde toernooidirecteur als voorzitter en drie spelers, behandelt dit protest en geeft zo spoedig mogelijk een bindende beslissing, de betrokken wedstrijdleider en spelers gehoord hebbende. Er dienen twee reserveleden te worden aangewezen, die in de plaats treden van een lid, dat (leden, die) zelf rechtstreeks bij het conflict betrokken is (zijn).

de Delftsche SchaakClub
de grootste, actiefste en gezelligste schaakclub van Delft

jeugd [ma 18:30-20:00]
Er is op 5 niveau's schaaktraining. Daar­na is er competitie, of een van de vele andere activiteiten.

senioren [ma 19:45-01:00]
De grote interne competitie heeft schakers van elk niveau. Ook zijn er veel andere activiteiten.

copyright
© 2002-2021 Delftsche SchaakClub

powered by
WoltLab GbR, Tjip BV & 2B Insite

software
FirstClassWebsite v1.6.1124.1
DSS v2.9.0701.1
WoltLab Burning Board
GNU WebChess

statistieken
Nedstat Basic  nedstat

disclaimer, privacy politiek, sitemap