Open Prometheus Kampioenschap

Reglement

Reglement van het Open Prometheus Kampioenschap (OPK)

Artikel 1
Dit reglement geldt voor het Open Prometheus Kampioenschap, in het vervolg OPK genoemd.

Artikel 2
Het toernooi bestaat uit zeven ronden. Telkens op donderdag om de week. In de eerste vijf ronden is het mogelijk twee maal een bye (een vrije ronde) op te nemen ter vergoeding van ½ punt. Indien een speler meer byes opneemt, of in latere ronden, ontvangt hij hiervoor geen vergoeding. Het opnemen van een bye dient 14 dagen voor de betreffende ronde bij de wedstrijdleiding bekend te zijn.

Artikel 3
Er wordt gespeeld in twee aparte groepen. Tot deelname aan groep A zijn gerechtigd spelers met een KNSB-rating van minimaal 1700. Tot deelname aan groep B zijn gerechtigd spelers met een KNSB-rating van maximaal 1799. Voor de rating wordt gekeken naar de meest recente KNSB-ratinglijst. In bijzondere gevallen kan de wedstrijdleiding een speler op zijn of haar verzoek in een hogere groep plaatsen.

Spelers die woonachtig zijn in Delft of lid zijn van een Delftse schaakvereniging, dingen mee om het Kampioenschap van Delft.

Artikel 4
Er wordt ingedeeld op basis van het Zwitsers indelings­steem. De eerste drie ronden worden op basis van rating ingedeeld, en de overige ronden op basis van weerstandspunten. De uitslagen worden doorgegeven aan de ratingcommissaris van de KNSB.

De indeling voor de rondes verschijnt op de website van DSC. De toernooileiding is gerechtigd om deze indeling op de speelavond zelf te veranderen als zij vindt dat het goede verloop van het toernooi daarmee gediend is. Het verschil in wedstrijdpunten tussen de deelnemers die op een dergelijke wijze opnieuw worden ingedeeld mag niet meer dan 1 bedragen.

Artikel 5
De ranglijst wordt opgesteld aan de hand van het aantal wedstrijdpunten. Indien het aantal wedstrijdpunten gelijk is, wordt de volgorde van de ranglijst bepaald door:

  • het aantal behaalde weerstandspunten
  • het aantal behaalde SB-punten

Indien alles gelijk is, is er sprake van een gedeelde plaats.

Artikel 6
De winnaar van het toernooi krijgt de titel: 'Open Prometheus Kampioen......' (onder toevoeging van het jaartal).
De hoogst geŽindigde speler die meedingt om het Kampioenschap van Delft krijgt de titel: 'Kampioen van Delft......' (onder toevoeging van het jaartal).

Daarnaast zijn de volgende geldprijzen te winnen:

 A-groepB-groep
1e prijs€300€150
2e prijs€200€100
3e prijs€100€75
1e ratingprijs€60€60
2e ratingprijs€40€40
3e ratingprijs-€30
4e ratingprijs-€20


De ratinggrenzen zullen na de tweede ronde bekend worden gemaakt.
Geldprijzen worden gedeeld. Indien een speler voor meer dan ťťn prijs in aanmerking komt ontvangt hij of zij alleen het hoogste bedrag.

Artikel 7
De wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels van de FIDE in de officiŽle vertaling, uitgegeven door de KNSB (laatste uitgave), inclusief aanvullingen, voor zover in dit reglement niet anders is bepaald.
Het speeltempo per speler bedraagt 1:40 uur per persoon per partij, met toevoeging van 10 seconden per zet. Spelers die bij aanvang van het toernooi jonger zijn dan 16 jaar kunnen aanspraak maken op een speeltempo van 1:25 uur per person, met toevoeging van 10 seconden per zet. De partijen beginnen om 19:45 uur.
Bepaling van toepassing op artikel 6.7a uit het FIDE-reglement: indien een speler meer dan 60 minuten na het vastgestelde aanvangstijdstip van de wedstrijd voor het eerst aan het bord verschijnt verliest hij de partij.
Afwijking van toepassing op artikel 8.3 en 8.7 uit het FIDE-reglement: de notatieformulieren zijn niet het eigendom van de wedstrijdorganisatie en hoeven niet ingeleverd of ondertekend te worden. De uitgedeelde scoreformulieren dienen ingevuld en ondertekend te worden.
Afwijking van toepassing op artikel 8.5a uit het FIDE-reglement: de arbiter of diens assistent hoeven niet te noteren indien beide spelers in tijdnood zijn.
Afwijking van toepassing op artikel 11.3b uit het FIDE-reglement: het is tijdens de partij toegestaan de mobiele telefoon bij zich te hebben, maar deze moet uit staan. Als een telefoon afgaat of op andere wijze blijkt dat de telefoon niet uit staat, verliest de speler de partij. De tegenstander wint.

Artikel 8
Het vooruit­spelen van een partij is mogelijk in ronde 2 tot en met 7. Een speler die vooruit wil spelen ontvangt de vrijdag na de voorafgaande speelavond een voorlopige indeling. Indien de speler met zijn/haar tegenstander voor dinsdag een afspraak kan maken om vooruit te spelen, wordt de partij vooruit gespeeld. Indien de organisatie voor dinsdag geen afgesproken datum heeft ontvangen, wordt een nieuwe indeling gemaakt waarin de speler die vooruit wilde spelen niet wordt ingedeeld. Hij/zij krijgt dan een bye volgens de in dit reglement gestelde regels voor byes.

Artikel 9
De wedstrijdleider is belast met de uitvoering en handhaving van dit reglement en het beslissen in alle geschillen en onvoorziene gevallen welke zich ter zake mochten voordoen.

Artikel 10
Beroep tegen beslissingen van een wedstrijdleider als bedoeld in artikel 9 kan tot uiterlijk een half uur na het einde van de speelronde bij de hoofdwedstrijdleider worden aangetekend. Deze beslist in eerste instantie.

Artikel 11
Een scheidsgerecht, bestaande uit vier leden, te weten de niet-stemgerechtigde toernooidirecteur als voorzitter en drie spelers, behandelt dit protest en geeft zo spoedig mogelijk een bindende beslissing, de betrokken wedstrijdleider en spelers gehoord hebbende. Er dienen twee reserveleden te worden aangewezen, die in de plaats treden van een lid, dat (leden, die) zelf rechtstreeks bij het conflict betrokken is (zijn).

de Delftsche SchaakClub
de grootste, actiefste en gezelligste schaakclub van Delft

jeugd [ma 18:30-20:00]
Er is op 5 niveau's schaaktraining. Daar­na is er competitie, of een van de vele andere activiteiten.

senioren [ma 19:45-01:00]
De grote interne competitie heeft schakers van elk niveau. Ook zijn er veel andere activiteiten.

copyright
© 2002-2022 Delftsche SchaakClub

powered by
WoltLab GbR, Tjip BV & 2B Insite

software
FirstClassWebsite v1.6.1124.1
DSS v2.9.0701.1
WoltLab Burning Board
GNU WebChess

statistieken
Nedstat Basic  nedstat

disclaimer, privacy politiek, sitemap