Delftse SchaakSite - eigendom van de Delftsche SchaakClub

Online competitie vanaf 4 oktober

Goed nieuws voor de online schakers! Vorig jaar heeft DSC een online competitie georganiseerd in klassiek speeltempo. Op het hoogtepunt deden ruim dertig schakers mee. Dit seizoen leek het in verband met de tijd en moeite die daarin gaat zitten moeilijk te zijn om dat naast de "gewone" interne clubavond te blijven organiseren. Het bestuur is echter verheugd om te kunnen melden dat Herman Zonderland, namens DSC, de organisatie op zich wil nemen! U kunt dus weer wekelijks een competitieve partij online spelen tegen een andere DSC'er. Hieronder vindt u praktische informatie.

Competitieleider: Herman Zonderland
E-mail: hzfd@me.com

Om mee te doen aan de online competitie moet u lid zijn van DSC, of binnenkort worden
De maandagavond op de club en de online competitie staan los van elkaar
Het is wl mogelijk om aan beide competities mee te doen
De competitie start in de week van 27 september
De competitieopzet is afhankelijk van het aantal deelnemers
Het speeltempo is 75 minuten + 20 seconden increment per zet
Geef minimaal twee beschikbare speelavonden (ma t/m do) door aan Herman
Geef de speelavond van uw voorkeur (ma t/m do) door aan Herman
Partijen worden gespeeld door elkaar uit te dagen via Lichess.org

Nadere informatie ontvangt u voor aanvang van de competitie.
Als u nog vragen hebt, kunt u Herman Zonderland contacteren.

---------------------------------------------
English version:

Good news for online chess players! Last year, DSC organized an online competition in classical play tempo. At its peak over thirty chess players participated. This season it seemed difficult to continue organizing it next to the "regular" internal club evening, because of the time and effort that goes into it. However, the board is pleased to announce that Herman Zonderland, on behalf of DSC, is willing to take on the organization! So every week you can again play a competitive game online against another DSC member. Below you will find some practical information.

Competition leader: Herman Zonderland
E-mail: hzfd@me.com

To join this competition you must be a member of DSC or soon to become one
The Monday evening at the club and the online competition are separate
It is, however, possible to join both competitions
The competition starts in the week of 27 September
The competition format depends on the number of participants, in principle one game per week will be played
The playing tempo is 75 minutes + 20 seconds increment per move
Please indicate at least two available evenings (Mon to Thu) to Herman
Please indicate your preferred evening of play (Mon-Thu) to Herman
Games will be played by challenging each other via Lichess.org.

You will receive further information before the competition starts.
If you have any further questions, please contact Herman Zonderland

er zijn 4 reacties: lees | reageer
de Delftsche SchaakClub
de grootste, actiefste en gezelligste schaakclub van Delft

jeugd [ma 18:30-20:00]
Er is op 5 niveau's schaaktraining. Daar­na is er competitie, of een van de vele andere activiteiten.

senioren [ma 19:45-01:00]
De grote interne competitie heeft schakers van elk niveau. Ook zijn er veel andere activiteiten.

copyright
© 2002-1600 Delftsche SchaakClub

powered by
WoltLab GbR, Tjip BV & 2B Insite

software
FirstClassWebsite v1.6.1124.1
DSS v2.9.0701.1
WoltLab Burning Board
GNU WebChess

statistieken
Nedstat Basic  nedstat

disclaimer, privacy politiek, sitemap