Delftse SchaakSite

Privacy politiek

Wij, de Delftsche SchaakClub, eigenaar van de Delftse SchaakSite, erkennen en respecteren het individuele recht op privacy. In deze privacy politiek proberen wij zo helder mogelijk uiteen te zetten hoe Delftse SchaakSite met uw persoonsgegevens omgaat.

ip-adressen
De Delftse SchaakSite registreert IP-adressen. Met behulp van aanvullende informatie [bijvoorbeeld afkomstig van een Internet Service Provider of de Bezoeker zelf] kunnen volledige IP-adressen aan een persoon worden gekoppeld en kunnen deze worden aangemerkt als persoonsgegevens. De Delftse SchaakSite gebruikt de IP-adressen [die zij verzamelt op het forum en in log-files] niet om dergelijke koppelingen te maken en bezoekers persoonlijk te identificeren. De Delftse SchaakSite verstrekt IP-adressen, in geval van misbruik, wel aan providers en/of jurdische instanties indien gewenst.

cookies
Om de privacy van haar leden te waarborgen en gebruikers van de website betere diensten te kunnen aanbieden gebruikt de website een cookie. Deze registreert een sessionID, username en het daaraan gekoppelde wachtwoord. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor customizing van de aangeboden data en wordt niet verstrekt aan derden.

bewaring
De Delftse SchaakSite bewaart meetgegevens in een centrale database, die door de Delftse SchaakSite wordt beheerd. De Delftse SchaakSite zal de gegevens waarvoor zij verantwoordelijke is, niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld.

contact
De Delftse SchaakSite streeft ernaar een zo duidelijk mogelijk beeld te schetsen van haar privacy beleid. Indien u toch vragen of klachten heeft over het privacy beleid van de Delftse SchaakSite of als u zich wilt verzetten tegen het Verwerken van uw persoonsgegevens of deze wilt inzien of rectificeren, dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@delftseschaaksite.nl.

veranderingen aan deze privacy politiek
De Delftse SchaakSite behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de inhoud van deze privacy politiek aan te brengen. Indien De Delftse SchaakSite deze privacy politiek verandert en haar rechten om uw persoonsgegevens te verwerken worden uitgebreid, dan wordt u via onze web site over deze veranderingen bericht en zullen wij dit bredere gebruik alleen toepassen op persoonsgegevens die verkregen zijn na de datum waarop deze privacy politiek is veranderd.

de Delftsche SchaakClub
de grootste, actiefste en gezelligste schaakclub van Delft

jeugd [ma 18:30-20:00]
Er is op 5 niveau's schaaktraining. Daar­na is er competitie, of een van de vele andere activiteiten.

senioren [ma 19:45-01:00]
De grote interne competitie heeft schakers van elk niveau. Ook zijn er veel andere activiteiten.

copyright
© 2002-9600 Delftsche SchaakClub

powered by
WoltLab GbR, Tjip BV & 2B Insite

software
FirstClassWebsite v1.6.1124.1
DSS v2.9.0701.1
WoltLab Burning Board
GNU WebChess

statistieken
Nedstat Basic  nedstat

disclaimer, privacy politiek, sitemap